ELVAC.EU

Výsledky hledání

Obrázek
Název
Popis
Kód
Výrobce
222404155071 TPD-280-H CR

222404155071 TPD-280-H CR

2.8” Touch HMI device with RS-485 (RoHS)

222404155071
ICP DAS
222404155145 TPD-432F-H CR

222404155145 TPD-432F-H CR

4.3" Touch HMI device with RS-485 x 2, USB, RTC (RoHS)

222404155145
ICP DAS
222404155197 TPD-433-M2 CR

222404155197 TPD-433-M2 CR

4.3" Touch HMI device with RS-485, RS-232 (3 pin), USB, RTC, Ethernet (Panel: gary, RoHS)

222404155197
ICP DAS
222404155520 VPD-173X CR

222404155520 VPD-173X CR

7” Touch HMI device with two serial ports, RTC, Ethernet, PoE, support XV-board (16 MB Flash, RoHS)

222404155520
ICP DAS
222404155530 VPD-173X-64 CR

222404155530 VPD-173X-64 CR

7” Touch HMI device with two serial ports, RTC, Ethernet, PoE, support XV-board (64 MB Flash, RoHS)

222404155530
ICP DAS
CA-USB10

CA-USB10

USB to 5P Mini-USB, 28AWG, 1.5 m

222404156150
ICP DAS
CD-001

CD-001

TouchPAD Accessory Package

222404156450
ICP DAS
CD-002

CD-002

EMI ferrite core (10 pcs)

222404156460
ICP DAS
DRS-125

DRS-125

125mm length , Stainless 35mm DIN-Rail

222804151610
ICP DAS
DRS-240

DRS-240

240mm length , Stainless 35mm DIN-Rail

222804151620
ICP DAS
222404155071 TPD-280-H CR ICP DAS

222404155071 TPD-280-H CR

2.8” Touch HMI device with RS-485 (RoHS)

Výrobce: ICP DAS
Kód: 222404155071
222404155145 TPD-432F-H CR ICP DAS

222404155145 TPD-432F-H CR

4.3" Touch HMI device with RS-485 x 2, USB, RTC (RoHS)

Výrobce: ICP DAS
Kód: 222404155145
222404155197 TPD-433-M2 CR ICP DAS

222404155197 TPD-433-M2 CR

4.3" Touch HMI device with RS-485, RS-232 (3 pin), USB, RTC, Ethernet (Panel: gary, RoHS)

Výrobce: ICP DAS
Kód: 222404155197
222404155520 VPD-173X CR ICP DAS

222404155520 VPD-173X CR

7” Touch HMI device with two serial ports, RTC, Ethernet, PoE, support XV-board (16 MB Flash, RoHS)

Výrobce: ICP DAS
Kód: 222404155520
222404155530 VPD-173X-64 CR ICP DAS

222404155530 VPD-173X-64 CR

7” Touch HMI device with two serial ports, RTC, Ethernet, PoE, support XV-board (64 MB Flash, RoHS)

Výrobce: ICP DAS
Kód: 222404155530
CA-USB10 ICP DAS

CA-USB10

USB to 5P Mini-USB, 28AWG, 1.5 m

Výrobce: ICP DAS
Kód: 222404156150
CD-001 ICP DAS

CD-001

TouchPAD Accessory Package

Výrobce: ICP DAS
Kód: 222404156450
CD-002 ICP DAS

CD-002

EMI ferrite core (10 pcs)

Výrobce: ICP DAS
Kód: 222404156460
DRS-125 ICP DAS

DRS-125

125mm length , Stainless 35mm DIN-Rail

Výrobce: ICP DAS
Kód: 222804151610
DRS-240 ICP DAS

DRS-240

240mm length , Stainless 35mm DIN-Rail

Výrobce: ICP DAS
Kód: 222804151620

222404155071 TPD-280-H CR

222404155071 TPD-280-H CR

2.8” Touch HMI device with RS-485 (RoHS)

Výrobce: ICP DAS Kód: 222404155071

222404155145 TPD-432F-H CR

222404155145 TPD-432F-H CR

4.3" Touch HMI device with RS-485 x 2, USB, RTC (RoHS)

Výrobce: ICP DAS Kód: 222404155145

222404155197 TPD-433-M2 CR

222404155197 TPD-433-M2 CR

4.3" Touch HMI device with RS-485, RS-232 (3 pin), USB, RTC, Ethernet (Panel: gary, RoHS)

Výrobce: ICP DAS Kód: 222404155197

222404155520 VPD-173X CR

222404155520 VPD-173X CR

7” Touch HMI device with two serial ports, RTC, Ethernet, PoE, support XV-board (16 MB Flash, RoHS)

Výrobce: ICP DAS Kód: 222404155520

222404155530 VPD-173X-64 CR

222404155530 VPD-173X-64 CR

7” Touch HMI device with two serial ports, RTC, Ethernet, PoE, support XV-board (64 MB Flash, RoHS)

Výrobce: ICP DAS Kód: 222404155530

CA-USB10

CA-USB10

USB to 5P Mini-USB, 28AWG, 1.5 m

Výrobce: ICP DAS Kód: 222404156150

CD-001

CD-001

TouchPAD Accessory Package

Výrobce: ICP DAS Kód: 222404156450

CD-002

CD-002

EMI ferrite core (10 pcs)

Výrobce: ICP DAS Kód: 222404156460

DRS-125

DRS-125

125mm length , Stainless 35mm DIN-Rail

Výrobce: ICP DAS Kód: 222804151610

DRS-240

DRS-240

240mm length , Stainless 35mm DIN-Rail

Výrobce: ICP DAS Kód: 222804151620
Zpracovávám požadavek...